Targi Edukacyjne

Targi Edukacyjne organizowane były we współpracy z Zespołem Szkół im. W. Szymborskiej w Częstochowie. Zagościło na nich wielu wystawców, zarówno z miasta Częstochowa jaki i z terenu Powiatu Częstochowskiego. Szkoły ponadpodstawowe przedstawiły bogatą ofertę edukacyjną, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów szkół podstawowych.
Uczestników przywitali  - Starosta Powiatu Częstochowskiego, Pan Krzysztof Smela wraz z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji - Anną Dziewior oraz Dyrektorzy: Barbara Kidawa - PPP-P w Częstochowie i Marcin Sygiet - ZDZ w Częstochowie. Podkreślili oni znaczenie wspólnego działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz  znaczenie przemyślanych wyborów zawodowych. Podziękowali nauczycielom i uczniom za tak liczny udział w wydarzeniu.