Opiekunowie merytoryczni gmin

BLACHOWNIA                   mgr Anna Główczyńska

KAMIENICA  POLSKA       mgr Marzena Walczak

KŁOMNICE                        mgr Małgorzata Nitecka

KONOPISKA                      mgr Agnieszka Matyjaszek

KRUSZYNA                       mgr Lidia Smogorzewska

MSTÓW                             dr Marzenna Sikora

MYKANÓW                       mgr Urszula Podsiad-Jeziorska

OLSZTYN                         mgr Aleksandra Papaj

POCZESNA                      mgr Dorota Czank - Wawrzyniak

RĘDZINY                          mgr Agnieszka Działa   

STARCZA                         mgr Marzena Walczak

WADY WZROKU

mgr Agnieszka Matyjaszek

WADY SŁUCHU

mgr Izabela Mendakiewicz - Pasieka

ZABURZENIA  ZE SPEKTRUM  AUTYZMU 

mgr Jolanta Gęsiarz  - dzieci przedszkolne

mgr Agnieszka Działa -  dzieci szkolne

DZIECI  PRZEDSZKOLNE

mgr Joanna Zielińska

mgr Anna Urbanowicz

OPIEKA  LOGOPEDYCZNA

            mgr Anna Blady                                     

KŁOMNICE

MSTÓW

STARCZA

POCZESNA

                mgr Izabela Mendakiewicz - Pasieka  

KAMIENICA -POLSKA

KONOPISKA

KRUSZYNA

MYKANÓW

RĘDZINY    

            mgr Małgorzata Morel - Beza                 

BLACHOWNIA

OLSZTYN