RODO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie 42-200 przy ulicy Tkackiej 5 zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie 42-200 przy ulicy Tkackiej 5 informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie:
Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik: email: inspektor@poradniapowiatowa.czest.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – wymagane w art.13 RODO:

  1. Pracownicy
  2. Kandydaci do Pracy;
  3. Dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami;
  4. Dzieci wraz z opiekunami;
  5. Poczta mailowa i telefony służbowe;
  6. Kontrahenci.