Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów

KOORDYNATORZY   GRUPY   WSPARCIA

Dorota Czank-Wawrzyniak        pedagodzy specjalni

Agnieszka Matyjaszek               pedagodzy szkolni

Małgorzata Nitecka                    psycholodzy


HARMONOGRAM   SPOTKAŃ  

Zapisy pod numerem telefonu: 34 322 92 01 lub poprzez maila: poradniap@czestochowa.powiat.pl

termin                       30.05.2023 r.  godz. 9

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy

temat                        "Procedury i standardy interwencji kryzysowej organizowanej w szkole"termin                       26.04.2023r. r.  godz. 9

prowadzący               mgr Agnieszka Matyjaszek

adresaci                    psycholodzy, pedagodzy szkolni

temat                         Procedury postępowania z dzieckiem z trudnościami podporządkowania się
                                   ogólnie obowiązującym normom i zasadom
                 

 

termin                       19.04.2023r. r.  godz. 9

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy

temat                        Wymiana doświadczeń - rola i zadania psychologa w szkole


termin                        17.03.2023 r.  godzina 12

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy

temat                         Spotkanie superwizyjne.


termin                        15.02.2023 r.  godzina 9

prowadzący               mgr Dorota Czank-Wawrzyniak

adresaci                    pedagodzy specjalni

temat                         Metodologia diagnozy przesiewowej.


termin                        11.01.2023 r.  godzina 9

prowadzący               mgr Agnieszka Matyjaszek

adresaci                    pedagodzy szkolni

temat                         Współpraca z rodzicem trudnym.


termin                        07.12.2022 r. godzina 9

prowadzący               mgr Dorota Czank - Wawrzyniak

adresaci                    pedagodzy specjalni

temat                         Wsparcie pedagogów specjalnych w organizacji warsztatu pracy.


termin                        25.11.2022 r. godzina 9

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy szkolni

temat                        Konsultacje i pogłębiona analiza złożonych sytuacji wychowawczych.
                                 Wsparcie w procesie pomocowym.