Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów

KOORDYNATORZY   GRUPY   WSPARCIA

Dorota Czank-Wawrzyniak        pedagodzy specjalni

Aleksandra  Papaj                     pedagodzy szkolni

Małgorzata Nitecka                    psycholodzy


HARMONOGRAM   SPOTKAŃ dla psychologów  rok szkolny 2023/2024

Zapisy pod numerem telefonu: 34 322 92 01 lub poprzez maila: poradniap@czestochowa.powiat.pl

termin: 14.02.2024 r.  godz. 9

prowadząca: mgr Małgorzata Nitecka 

temat: Standardy ochrony małoletnich w placówkach oświatowych


termin: 15.11.2023 r.  godz. 9

prowadząca: mgr Małgorzata Nitecka 

temat: Terapia psychologiczna dla uczniów na terenie szkoły


HARMONOGRAM   SPOTKAŃ dla pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych  rok szkolny 2023/2024

Zapisy pod numerem telefonu: 34 322 92 01 lub poprzez maila: poradniap@czestochowa.powiat.pl

termin: 08.05.2024 godz. 9

prowadzący Aleksandra Papaj

Temat Praktyczne aspekty wdrażania standardów ochrony małoletnich - wymiana doświadczeń.


termin: 06.03.2024

prowadzący: Małgorzata Patyk i Katarzyna Warwas - Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Blachowni

                     prelekcja: Procedury w zakresie działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny po przyjęciu zgłoszenia.

                     Marlena Leszczyniak i Kamil Sowiński - Komenda Miejska Policji w Częstochowie Wydział prewencji

                     prelekcja: Działania funkcjonariusza policji po przyjęciu przez Zespół Interdyscyplinarny zgłoszenia dotyczącego
                                     podejrzenia krzywdzenia dziecka  


termin: 10.01.2024

prowadzący mgr Aleksandra Papaj

temat: Standardy, strategie i procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach. 


termin: 29.11.2023 r. godz. 9

prowadzący mgr Aleksandra Papaj

temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych, form i metod pracy dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenie. 


W dniu 04.10.2023 r. zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych na inauguracyjne spotkanie grupy wsparcia.

Spotkanie poświęcone będzie procedurze wydawania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

Na spotkaniu zostanie ustalona tematyka i harmonogram spotkań w bieżącym roku szkolnym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numerem telefonu 34 322 92 01


HARMONOGRAM   SPOTKAŃ  rok szkolny 2022/2023

Zapisy pod numerem telefonu: 34 322 92 01 lub poprzez maila: poradniap@czestochowa.powiat.pl

termin                       30.05.2023 r.  godz. 9

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy

temat                        "Procedury i standardy interwencji kryzysowej organizowanej w szkole"termin                       26.04.2023r. r.  godz. 9

prowadzący               mgr Agnieszka Matyjaszek

adresaci                    psycholodzy, pedagodzy szkolni

temat                         Procedury postępowania z dzieckiem z trudnościami podporządkowania się
                                   ogólnie obowiązującym normom i zasadom
                 

 

termin                       19.04.2023r. r.  godz. 9

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy

temat                        Wymiana doświadczeń - rola i zadania psychologa w szkole


termin                        17.03.2023 r.  godzina 12

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy

temat                         Spotkanie superwizyjne.


termin                        15.02.2023 r.  godzina 9

prowadzący               mgr Dorota Czank-Wawrzyniak

adresaci                    pedagodzy specjalni

temat                         Metodologia diagnozy przesiewowej.


termin                        11.01.2023 r.  godzina 9

prowadzący               mgr Agnieszka Matyjaszek

adresaci                    pedagodzy szkolni

temat                         Współpraca z rodzicem trudnym.


termin                        07.12.2022 r. godzina 9

prowadzący               mgr Dorota Czank - Wawrzyniak

adresaci                    pedagodzy specjalni

temat                         Wsparcie pedagogów specjalnych w organizacji warsztatu pracy.


termin                        25.11.2022 r. godzina 9

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy szkolni

temat                        Konsultacje i pogłębiona analiza złożonych sytuacji wychowawczych.
                                 Wsparcie w procesie pomocowym.