nasza oferta

Poradnia przyjmuje dzieci od urodzenia do 18 roku życia lub do ukończenia edukacji w szkole.

Wszystkie usługi w poradni są nieodpłatne.

W ramach działalności statutowej prowadzimy:

- diagnozę psychologiczną

- diagnozę pedagogiczną

- diagnozę tyflopedagogiczną

- diagnozę surdopedagogiczną

- diagnozę logopedyczną 

- terapię psychologiczną

- terapię pedagogiczną

- terapię tyflopedagogiczną

- terapię surdopedagogiczną

- terapię dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

- terapię funkcji ręki

- terapię logopedyczną

- terapię neurologopedyczną

- elektrostymulację w obrębie narządów mowy

- terapię TUS

- terapię Biofeedback

- terapię grupową dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- terapię grupową dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

- terapię rodzin - konsultacje

-poradnictwo zawodowe

- mediacje

- interwencję kryzysową

- warsztaty dla uczniów

- warsztaty dla rodziców

- warsztaty dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych

- grupę wsparcia dla psychologów

- grupę wsparcia dla pedagogów

- grupę wsparcia dla pedagogów specjalnych

- działalność informacyjno - doradczą

W Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prowadzone są zajęcia:

- wczesnego wspomagania rozwoju 

- zajęcia terapeutyczne w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego