Szkoła dla rodziców i wychowawców - warsztaty umiejętności wychowawczych

W dobie obecnego kryzysu rodziny wskazane jest podjęcie działań wspierających pozytywne wzorce zachowań w rodzinach i uczące rodziców dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa. Wychowanie jest umiejętnością, której można się nauczyć, jak każdej nowej umiejętności - nikt przez sam fakt posiadania potomstwa nie staje się dobrym i mądrym rodzicem.
Nowością i szczególną zaletą tego programu jest pokazanie, jak to robić. Program przeznaczony jest dla rodziców i nauczycieli. Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi i nie tylko z nimi, sprawiają, że program ten jest przeznaczony dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, a być przez dzieci kochanym i rozumianym.

Cele i zadania programu:

 • Usprawnianie komunikacji między dorosłymi a dziećmi (rodzice, nauczyciele).
 • Głębsze zrozumienie uczuć, potrzeb dzieci i dorosłych.
 • Kształtowanie postawy kochającego, lecz stanowczego rodzica, nauczyciela.
 • Zwiększenie integracji rodzinnej.
 • Ułatwienie rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej etapów rozwojowych i prawidłowości z nimi związanymi.

Spodziewane efekty:

Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" nastawiony jest na podniesienie kompetencji wychowawczych rodzica. Wzbogaca umiejętności rodziców,  pomaga modelować i wykształcić zasady satysfakcjonujące kontakty z dzieckiem. Pomoże w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów między dorosłymi a dziećmi w sposób konstruktywny i rzeczowy. Efektem końcowym ma być nie tylko wiedza na dziś, ale i świadome działanie w przyszłości.

Krótki opis programu:
Powyższe cele  zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań wynikających z cyklicznych spotkań z rodzicami przy kawie i herbacie. Dla poczucia bezpieczeństwa uczestników na spotkaniach obowiązuje zasada, aby nie oceniać się wzajemnie oraz zasada poufności związana z informacjami z życia prywatnego osób uczestniczących w grupie.
Program trwa 24 godziny. Zajęcia odbywają się w cyklu raz w tygodniu po 2 godziny. Obejmują 8 tematów, a między innymi:
 •  jak stawiać dziecku granice w zachowaniu, określaniu potrzeb
 • jak zachęcać dziecko do współpracy
 • jak uczyć je samodzielności
 • jak pomóc, by radziły sobie z uczuciami
 • jak rozwiązywać problemy i konflikty
 • jak nagradzać i karać.