Zasięg terenu

Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom wszystkich placówek oświatowych na terenie gmin:

 • Blachownia
 • Kamienica Polska
 • Kłomnice
 • Konopiska
 • Kruszyna
 • Mstów
 • Mykanów
 • Olsztyn
 • Poczesna
 • Rędziny
 • Starcza

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży z wadami zmysłów i autyzmem oraz ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom na terenie całego powiatu częstochowskiego - gmin:

 • Blachownia
 • Dąbrowa Zielona
 • Janów
 • Kamienica Polska
 • Kłomnice
 • Koniecpol
 • Konopiska
 • Kruszyna
 • Lelów
 • Mstów
 • Mykanów
 • Olsztyn
 • Poczesna
 • Przyrów
 • Rędziny
 • Starcza