Powiatowy Konkurs Profilaktyczny - " Życie Kocham Cię nad życie".

W dniu 7 czerwca 2024 r. odbył się zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie Powiatowy Konkurs Profilaktyczny  - " Życie Kocham Cię nad życie". Honorowy patronat nad konkursem objęły: Gmina Mykanów, Delegatura Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie.  


Poradnię reprezentowała Dyrektor Barbara Kidawa i psycholog Lidia Smogorzewska.

 

Występujące zespoły teatralne i teatralno-taneczne z różnych szkól podstawowych  prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny. Przedstawienia miały istotną wartość edukacyjną,  niosły ze sobą przesłanie wobec obecnych zagrożeń. Tematyka przedstawień dotykała problemów z obszaru uzależnień, w tym behawioralnych– między innymi od internetu, radzenia sobie z emocjami, wykluczeniem społecznym między innymi osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu. Konkurs ten jest  bardzo ważnym głosem dzieci i młodzieży o nich samych w świecie współczesnych  zagrożeń.

Mamy nadzieję, że ten  teatralny przegląd na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń w Powiecie Częstochowskim. Działania takie są odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży,  inspiracją oraz alternatywą dla młodych  zarówno poprzez swoją wspaniałą formę jak i treść merytoryczną.