Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

Spotkanie poświęcone będzie procedurze wydawania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

Na spotkaniu zostanie ustalona tematyka i harmonogram spotkań w bieżącym roku szkolnym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numerem telefonu 34 322 92 01