Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów

KOORDYNATORZY   GRUPY   WSPARCIA

Dorota Czank-Wawrzyniak        pedagodzy specjalni

Agnieszka Matyjaszek               pedagodzy szkolni

Małgorzata Nitecka                    psycholodzy


HARMONOGRAM   SPOTKAŃ  

termin                        25.11.2022 r. godzina 9

prowadzący               mgr Małgorzata Nitecka

adresaci                    psycholodzy szkolni

temat                        Konsultacje i pogłębiona analiza złożonych sytuacji wychowawczych. Wsparcie w procesie pomocowym.


termin                        07.12.2022 r. godzina 9

prowadzący               mgr Dorota Czank - Wawrzyniak

adresaci                    pedagodzy specjalni

temat                         Wsparcie pedagogów specjalnych w organizacji warsztatu pracy.


termin                        11.01.2023 r.  godzina 9

prowadzący               mgr Agnieszka Matyjaszek

adresaci                    pedagodzy szkolni

temat                         Współpraca z rodzicem trudnym.


termin                        15.02.2023 r.  godzina 9

prowadzący               mgr Dorota Czank-Wawrzyniak

adresaci                    pedagodzy specjalni

temat                         Metodologia diagnozy przesiewowej.

Zapisy pod numerem telefonu: 34 322 92 01 lub poprzez maila: poradniap@czestochowa.powiat.pl