Informacje dla Rodziców


Warsztaty "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"


Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” W roku szkolnym 2019/2020 odbywają się kolejne cykle warsztatów (10 spotkań w godzinach 15.00-17.00) we środy. Na warsztatach cyklicznych "Szkoły dla Rodziców w pigułce" Rodzice dowiedzą się, że to dzieci biorą nas na wychowanie i praktycznie nauczą się, jak:

  • stawiać dziecku granice w zachowaniu,
  • określać potrzeby dziecka,
  • zachęcać dziecko do współpracy,
  • uczyć je samodzielności,
  • pomóc, by radziło sobie z uczuciami,
  • rozwiązywać problemy i konflikty,
  • nagradzać i karać w konsekwencjach.


Prowadzi - Agnieszka Matyjaszek - psycholog.

ZAPRASZAMY

Artykuł dla Rodziców: Samookaleczenia